De film van de kinderen die alles weten!

Van 24 februari t/m 2 april 2015 werkte Theater Artemis samen met OBS het Klokhuis aan het project De kinderen die alles weten.  De startvraag van het project was: Waar komt alles vandaan?  Er werd door 260 kinderen 12 middagen gewerkt in 10 verticale werkgroepen onder leiding van 10 kunstenaars. Het project eindigde met een viering op een bijzondere plek, met rituelen, met dans, muziek en zang, met spijs en drank, met gewaden, beelden en afbeeldingen en met verhalen in een nieuwe taal: Het Misschiens. De kinderen die alles weten ontstond in samenwerking met DansBrabant en werd ondersteund door BKKC, Triodos Foundation en Prins Bernhard Cultuurfonds.

We filmden het hele proces en de viering en maakten daarvan een korte film.

Nu werken we toe naar een nieuw project, dat voortkomt uit De kinderen die alles weten en waarin we opnieuw samenwerken met basisscholen. Alle kinderen gaan onder leiding van drie kunstenaars aan de slag rond een grote vraag. Ze mijmeren, improviseren en schetsen samen op een inspirerende plek buiten de school. Een nieuw avontuurlijk project waarin de kinderen samen met hun leerkrachten hun onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen ontwikkelen.