DIT IS DE NIEUWE ZAKELIJK LEIDER VAN THEATER ARTEMIS

PATRICK VAN DER WEIJDE

Patrick van der Weijde (1975) wordt de nieuwe zakelijk leider van Theater Artemis. Hij studeerde Docent Theater aan de Hogeschool voor de Kunsten (Kampen) en startte zijn loopbaan bij jeugdtheatergezelschappen Stella Den Haag en Huis aan de Amstel. Kort daarna ging hij aan de slag bij het Ro Theater, waar hij over de jaren als hoofd educatie een succesvolle afdeling heeft opgebouwd. De unieke waarden en stedelijke betekenis van die afdeling heeft hij weten uit te breiden binnen het nieuwe Theater Rotterdam, waar momenteel 30.000 bezoekers per jaar worden betrokken bij de producties en activiteiten. Als echte kwartiermaker heeft hij aan het hoofd gestaan van diverse stedelijke en landelijke initiatieven om de positie van kunsteducatie te verstevigen.

Over zijn overstap zegt Patrick: “De kans om als zakelijk leider bij Theater Artemis aan de slag te gaan, brengt mij weer naar het hart van het hedendaagse jeugdtheater, waarin de unieke signatuur van artistiek leider Jetse Batelaan toonaangevend is. Onze eerdere samenwerking bij het Ro Theater heb ik als zeer inspirerend ervaren. De scheidslijn tussen de voorstellingen van Theater Artemis, educatie en participatie is dun. Daardoor zie ik veel aanknopingspunten voor nieuwe samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partners en meer structurele verbindingen met het onderwijs in Brabant. Ik verheug me ontzettend om samen met het team van Theater Artemis de plannen die op tafel liggen te realiseren en nieuwe (internationale) kansen die op ons pad komen, te grijpen. Met de deuren steeds wijd open voor de jonge theaterkijkers, de theaterkijkers van de toekomst.”

De Raad van Toezicht is blij met de benoeming van Patrick. Het gezelschap haalt daarmee een grote specialist op het gebied van theater en educatie in Nederland in huis. Iemand die weet hoe je jonge mensen kunt raken en interesseren voor de bijzondere theatergebeurtenissen die Artemis ieder keer weer weet te creëren. De carrière van Jetse neemt een steeds hogere vlucht. Zijn talent in combinatie met de kennis en ervaring van Patrick, zorgen ervoor dat de Raad van Toezicht de toekomst van Theater Artemis met nog meer vertrouwen tegemoet ziet.

Vanaf 1 november neemt Marieke Simons afscheid van Artemis om zich freelance te gaan toeleggen op cultureel ondernemerschap en fondsenwerving in de theater- en kunstensector. Medio november volgt Patrick haar op.

 

+ Noot voor de redactie +
Voor meer informatie of interviewaanvragen, neem contact op met Faye Danaë Leijtens (ma-do-vr) faye@artemis.nl +31 (0)73 6123223