DIT IS EEN VACATURE VAN THEATER ARTEMIS – LID RAAD VAN TOEZICHT - FINANCIEEL PROFIEL (M/V/X)

Theater Artemis is een jeugdtheatergezelschap uit ‘s-Hertogenbosch. Wij maken interactief en anarchistisch theater. Theater dat zich, in samenspel met ons publiek, niet aan zijn eigen wetten houdt. Theater dat verstoort en verstoord wordt. Theater waarbij publiek en voorstelling elkaar vinden in een gedeelde staat van verwarring.

De raad van toezicht van Theater Artemis ondersteunt en controleert de tweehoofdige directie van het gezelschap. Ieder lid kijkt mee vanuit zijn eigen expertise. Zo is kennis van artistiek inhoudelijk, personeelsmanagement, openbaar bestuur, onderwijs en financiën in de raad van toezicht goed geborgd. Tegelijkertijd is de raad gezamenlijk verantwoordelijk voor alles dat voor de continuïteit van het gezelschap van belang is.

Theater Artemis zoekt per juni 2024 een nieuwe lid van de raad van toezicht met een financieel profiel, die deskundig advies verstrekt op financiële planning, budgettering en rapportageprocessen en toezicht houdt op financiën en risicobeheer van ons gezelschap.

Profiel:

  • Ruime ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering.
  • Kennis van financiële rapportagestandaarden en regelgeving.
  • Inzicht in diverse geldstromen en mogelijke bronnen van inkomsten.
  • Bereikbaar als direct aanspreekpunt voor de zakelijk leider.
  • Affiniteit met de missie en visie van Theater Artemis.
  • Bij voorkeur woonachtig in ‘s-Hertogenbosch of omgeving.

De raad van toezicht komt vier tot zes keer per jaar samen en bespreekt met beide bestuurders de gang van zaken, stelt begroting en jaarrekening vast en voert ieder jaar een ontwikkelingsgesprek met ieder van beide directeuren. Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed. De raad onderschrijft de code diversiteit en inclusie en streeft naar een samenstelling waarin verschillende competenties, achtergronden, genders en leeftijden vertegenwoordigd zijn.

Verloop van het proces
Interesse in de functie? Stuur voor 13 mei een motivatiebrief (inclusief CV) naar vacature@artemis.nl . Wanneer wij kandidaten uitnodigen voor een gesprek, zal dat plaatsvinden op dinsdagavond 28 mei. Voor vragen over deze vacature kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de huidige voorzitter van de raad van toezicht, Marianne de Bie mardebie@ziggo.nl of zakelijk leider Patrick van der Weijde patrick@artemis.nl.