DIT IS EEN VACATURE VAN THEATER ARTEMIS

De raad van toezicht van Theater Artemis zoekt :

EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Theater Artemis is een jeugdtheatergezelschap uit ‘s-Hertogenbosch. Wij maken interactief en anarchistisch theater. Theater dat zich, in samenspel met ons publiek, niet aan zijn eigen wetten houdt. Theater dat verstoort en verstoord wordt. Theater waarbij publiek en voorstelling elkaar vinden in een gedeelde staat van verwarring. 

De raad van toezicht van Theater Artemis ondersteunt en controleert de tweehoofdige directie van het gezelschap. De raad onderschrijft de code diversiteit en inclusie en streeft naar een samenstelling waarin verschillende competenties, achtergronden, genders en leeftijden vertegenwoordigd zijn. Ieder lid kijkt mee vanuit zijn eigen expertise. Zo is kennis van artistiek inhoudelijk, financiën, personeelsmanagement, openbaar bestuur en onderwijs in de raad van toezicht goed geborgd. Tegelijkertijd is de raad gezamenlijk verantwoordelijk voor alles dat voor de continuïteit van het gezelschap van belang is.

Wegens het aflopen van de twee termijnen van de huidige voorzitter, zoekt Theater Artemis per maart 2023 een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht. Een voorzitter met bestuurlijke ervaring, een relevant netwerk op regionaal en politiek niveau en affiniteit met het werk van Theater Artemis. We zoeken iemand die op de hoogte is van de actuele debatten binnen en buiten het kunstenveld en/of bereid is om zich hierin te verdiepen. Samen met de voorzitter en de raad van toezicht geven we graag verder vorm aan de positionering en profilering van Theater Artemis vanuit onze missie “Lessen in vertrouwen aan een wereld in paniek”.

Profiel voorzitter

–           Is in staat tijdig en adequaat het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting te controleren en te stimuleren;

–           Is bereikbaar als direct aanspreekpunt voor de tweekoppige directie;

–           Kan de stichting extern representeren;

–           Is een analytisch sterke teamspeler met natuurlijk overwicht, verbindend vermogen, slagvaardig in de besluitvorming, creatief en transparant in de communicatie.

De raad van toezicht komt vier tot zes keer per jaar samen en bespreekt met beide directeuren de gang van zaken, stelt begroting en jaarrekening vast en voert ieder jaar een ontwikkelingsgesprek met ieder van beide directeuren apart. Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed.

Interesse in de functie? Stuur voor 14 november uw motivatiebrief (inclusief CV) naar vacature@artemis.nl. Wanneer wij u uitnodigen voor een gesprek zal dat plaatsvinden in de week van 28 november. Voor vragen n.a.v. deze vacature kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van de raad van toezicht Loek Sijbers (loek@cultuurbouw.nl) of Jetse Batelaan (jetse@artemis.nl)

Voor meer informatie over ons gezelschap, zie: www.artemis.nl