Dit was BEAST

Zes weken lang waren de ondernemers van BEAST actief op basisscholen Antonius Abt in ’s-Hertogenbosch en Campus Comenius in Brussel. Producten werden ontwikkeld, er was een feestelijke opening met een speech van Mr. Money, gevolgd door een hack en crash van de webshop.. zijn de BEAST-ondernemers er nu echt  met de ideeën van de kinderen en geld vandoor gegaan?! De scholen gingen op onderzoek uit en het wekelijkse BEAST-jourmaal werd Het BEAST Verzet Journaal. Zou het de leerlingen lukken om de BEAST’ers in de kraag te vatten? De scholen togen, goed voorbereid, met bussen naar Turnhout voor een heuse rechtszaak.

Wil je weten hoe dit afliep? Op de instagrampagina van Theater Artemis kun je een wekelijkse impressie van dit unieke en grensverleggende kunstproject terug kijken. Een documentaire is in de maak.

Dank aan de directeuren, juffen, meesters en kinderen voor het vertrouwen en de energie!