Jetse 'seafarer' van SEGNI ON BOARD

Jetse Batelaan is van 2 tot 4 november 2020 uitgenodigd om als ‘seafarer’ op te treden bij drie Dialogen die onderdeel vormen van “SEGNI ON BOARD”, een online festivalformat voor professionals van het NEW GENERATIONS FESTIVAL MANTUA.

Onder artistieke leiding van Cristina Cazzola vindt het festival (noodgedwongen digitaal) plaats van 31 oktober tot en met 8 November 2021. Onder de titel: “SEGNI ON BOARD” worden de geprogrammeerde theatervoorstellingen besproken en inhoudelijke aspecten van theatermaken en de kwaliteiten van de theatersector nader belicht.

Echte vrouwen joggen in regenpak kon dit jaar vanwege Covid-19 niet doorgaan. We onderzoeken of we de voorstelling kunnen presenteren op SEGNI in 2022.

Meer informatie: