MAURICE DUJARDIN VERTREKT BIJ THEATER ARTEMIS

PERSBERICHT

Na een periode van 11 jaar als zakelijk leider van Theater Artemis gaat Maurice Dujardin aan een nieuwe uitdaging beginnen. Hij wordt vanaf 1 juni 2016 directeur van theater De NWE Vorst in Tilburg.

Maurice begon bij Artemis in 2005 min of meer gelijktijdig met artistiek leider Floor Huygen. Samen hebben zij op een geheel eigen wijze van Theater Artemis een spraakmakend theatergezelschap gemaakt dat theater maakte voor vele leeftijden.

Nadat Floor Huygen om gezondheidsredenen haar werk gedurende de tweede cultuurplanperiode moest neerleggen, kwam Jetse Batelaan in 2013 als artistiek leider aan boord. Samen met Jetse en het gezelschap heeft Maurice de laatste jaren met succes gewerkt aan het opnieuw uitzetten van een herkenbare en eigenzinnige koers.

De vertrekkende zakelijk leider laat de organisatie achter op het moment dat de nieuwe artistiek leider stevig in het zadel zit en nadat spannende plannen voor de nieuwe cultuurplanperiode 2017/2020 bij het Ministerie van OCW zijn ingediend.

Wij gaan op zoek naar een waardig opvolger en wensen Maurice heel veel succes in zijn nieuwe functie.

Namens de Raad van Toezicht,

Loek Sijbers, voorzitter

Noot voor de redactie

Voor meer informatie neem contact op met Theater Artemis, Annemiek de Goey, verkoop en publiciteit: 073-6123223 | annemiek@artemis.nl