Nieuwe voorzitter in de raad van toezicht van Theater Artemis

Loek Sijbers (directeur bestuurder van Factorium Cultuurmakers) heeft, na twee termijnen, de voorzittershamer overgedragen aan Marianne de Bie.

Loek laat niet alleen een nieuwe, divers samengestelde raad van toezicht achter, maar heeft evident bijgedragen aan het succes van het gezelschap. Hij bracht Theater Artemis een combinatie van een aangename persoonlijkheid met een goede opvatting over de rolzuiverheid van een toezichthouder in relatie tot de directie en het gezelschap. Hij deed dit met betrokkenheid en humor.

Kersverse opvolger Marianne de Bie is per 1 april aan de slag gegaan als directeur gezond en veilig opgroeien bij de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-zuid. Zij brengt een dosis bestuurlijke en politieke ervaring mee door haar eerdere werkzaamheden als wethouder van de gemeente Breda met de portefeuilles jeugd, onderwijs en cultuur. Zij gaat graag en met veel passie voor Artemis aan de slag.