PLAN CORONA NOODFONDS KEERT € 140.000 UIT AAN JONGE MAKERS

Afgelopen zomer ontvingen vijf van de tien partners van PLAN Talentontwikkeling Brabant geld vanuit het door het kabinet vastgestelde steunpakket voor de culturele sector. Deze aanvullende financiering moest de klappen van de coronacrisis opvangen, continuïteit waarborgen en worden ingezet om opdrachten te verlenen. Voor de PLANpartners (waaronder Theater Artemis) was het vanzelfsprekend dat hierin ook ruimte moest zijn voor de nieuwste generatie makers. Daarnaast werd, de solidaire manier van werken binnen PLAN indachtig, het geld door de tien partners gezamenlijk toegekend. PLAN maakte hiertoe een Corona Noodfonds voor jonge makers die bij PLANpartners in Brabant aan het werk zijn, met een inleg door vijf PLANpartners van €140.000.

Het PLAN Corona Noodfonds is er voor de jonge makers in de omgeving van PLAN. Van nieuwelingen tot uitstromers. Doelstelling van het fonds is de door coronamaatregelen geleden schade onder deze jonge makers enigszins te repareren. Het fonds vraagt nadrukkelijk niet om nieuwe (coronaproof) projecten in deze onzekere tijd van dichte deuren en lege zalen. Met de middelen mag geleden schade opgevangen worden of (extra) ruimte voor de voortgang van lopende ontwikkeling gemaakt worden. Na een uitgebreide verkenning afgelopen zomer onder de makers naar hun individuele nood en behoeften, naar misgelopen inkomsten, noodgedwongen ander werk en andere steunvergoedingen, hebben in oktober de makers naar evenredigheid en ernst geldelijke compensatie ontvangen. Een dertigtal makers heeft een vrij besteedbaar bedrag tot €5.000 per persoon ontvangen. Het geld mag nu ingezet worden waar het nodig is, om (hernieuwde) ruimte voor artistieke ontwikkeling te kunnen blijven garanderen. De PLANpartners hopen hiermee een beetje perspectief te bieden aan hen die het hard nodig hebben.

“Echt bizar, dit brengt ontzettend veel perspectief, geruststelling en motivatie. Voor mij, maar ook voor de mensen met wie ik heb samengewerkt.” Sam Scheuermann

“This money will help me out greatly as I have lost a lot of work due to Corona. We need to keep the art sector alive and it warms me that PLAN are going out of their way to help artists such as myself.” Elysia McMullen

Theater Artemis - Pastedgraphic-1