Vlucht een avondje mee naar Vluchtheuvel De Waterheuvel

22 Oktober 2019

Nieuw Frascati-project Liesbet Swings in de maak

Na een dagje toeven bij De Waterheuvel lijkt de wereld daarbuiten een gekke plek. Reden genoeg om te rade te gaan bij de leden van dit bijzondere gezelschap.

 

Zijn wij niet allemaal gebaat bij hun orde van de dag? Zien zij wat wij niet zien? Kunnen we de effectieve werkwijze van hun Clubhuis toepassen op het welslagen van een avondje theater?

 

Dat is het experiment. Vergeet voor even wat u moeten zou. Laat uw snelle leven buiten op straat en treed binnen in Vluchtheuvel De Waterheuvel. Liesbet Swings en De Waterheuvel presenteren hun samenwerking op donderdag 7 en vrijdag 8 november in het Frascati, Amsterdam

 

Liesbet Swings ontwikkelt kunstprojecten en maakt voorstellingen bij Theater Artemis. Deze ontstaan steevast in dialoog met kinderen, jongeren, beeldend kunstenaars en andere geestverwanten. Tijdens deze presentatie toont ze samen met de leden van De Waterheuvel de tussenstand van hun prille ontmoeting.

 

De Waterheuvel is een gemeenschap van mensen met een psychiatrische achtergrond die dagelijks samenkomt in een clubhuis aan de Sarphatistraat te Amsterdam. Gezamenlijk houden de clubhuisleden en -stafleden het clubhuis draaiende. Dit leidt tot sociale contacten, steun en zingeving. Het isolement dat vaak samengaat met psychische kwetsbaarheden wordt zo doorbroken. Het clubhuis is ook een plek om te ontdekken wat iemand nog wél kan, in plaats van te focussen op de beperking die iemand heeft.

 

Deze voorstelling maakt deel uit van  Frascati Issues: To Voice. Het programma biedt podium aan kunstenaars die zich via de macht van het gesproken woord uitspreken over de wereld om hen heen. Theatermakers die hun stem verheffen, oproepen tot verandering of een liefdevol pleidooi houden. To Voice verbindt stemmen uit de wereld met stemmen uit de stad. Daarbij geeft het niet alleen ruimte aan het radicale geluid dat resoneert, maar juist ook aan de ongehoorde, gemarginaliseerde stem die te vaak onderbelicht blijft in het oververhitte publieke debat. Aan stemmen die eigengereid, zoekend, soms ongewenst zijn.

Kaartjes via: https://www.frascatitheater.nl/vluchtheuveldewaterheuvel-swings#voorstelling