I LIKE SCHOOL AND SCHOOL LIKES ME

Koppeling gekopieerd

10 kunstwerken die ontstaan in de ontmoeting tussen 10 kunstenaars en 10 middelbare scholen

Een kunstenaar verblijft 3 dagen non-stop op een middelbare school.

I like school and school likes me is een onderzoek naar de samenwerking tussen kunst en onderwijs: wordt het een confrontatie of een dialoog? Dat is het spanningsveld. Ieder mag zichzelf zijn. Dat is geen succesformule.

 

In mei 1974 vloog Beuys naar New York en werd per ambulance naar de plaats van de ‘Aktion’ gebracht: een kamer in de Rene Block Gallery op East Broadway. Beuys lag op een brancard gehuld in vilt. Hij deelde deze kamer drie dagen met een wilde coyote genaamd ‘Little John’, enkel uitgerust met vilten dekens, zijn wandelstok en handschoenen. De kunstenaar herhaalde dezelfde reeks handelingen, de blik steeds gefocust op het dier, of sloeg de deken om zich heen om de figuur van een herder met zijn stok te suggereren. Aan het einde van de drie dagen omhelsde Beuys de coyote en werd mee teruggenomen naar het vliegveld.

 

Een kunstenaar neemt zijn intrek in een middelbare school. Op een publieke, in het oog springende plek in het gebouw slaat hij zijn kamp op. Gedurende drie dagen (en nachten) overleeft hij in deze nieuwe omgeving. Vanuit zijn artistieke eigenheid, zijn dagelijkse beslommeringen en met de performance van Beuys in het achterhoofd probeert hij een verstandhouding op te bouwen met de schoolse omgeving en de leerlingen en hen in beweging te brengen. Hoe reageren zij daarop? Ontstaat er een toenadering tussen de  leerlingen en deze vreemde indringer of verkiezen ze de veilige kant van de vertrouwde omgeving?

 

Het project is een samenwerking tussen Design Museum Den Bosch en Theater Artemis en wordt mede mogelijk gemaakt door Impulsgelden van de Provincie Brabant.

Van 3 t/m 5 april 2017 vond de pilot plaats in het Van Maerlantlyceum Eindhoven met kunstenaar Gerard Herman. Dit was de eerste in een reeks van tien, met telkens een andere kunstenaar in een andere middelbare school. Er werd een documentaire gemaakt door Melanie Pardoel. Zie hieronder.

 

Daarna is het project uitgevoerd op:

  • Het Linde College in Wolvega, van 26 t/m 29 maart 2018, met kunstenaar Manon van Hoeckel.  Als verkeers(ont)regelaar leidde zij zowel leerlingen als leraren langs andere routes.
  • AICS (internationale school) in Amsterdam, van 9 t/m 11 april 2018, met kunstenaar Mariëlle Videler. Zij beschouwde de school als een berg, die ze als een tourist of ‘mountaineer” verkende.
  • Lek en Linge College in Culemborg, van 4 t/m 6 september 2018, met kunstenaars Vaast Colson (HAVO-locatie) en Peter Fengler (VWO locatie).
  • Heerbeeck College in Best, 17 t/m 19 september 2018, met 2 leden van het collectief The Authentic Boys, die als bodemonderzoekers aan de slag gingen.

Ook hiervan zijn documentaires gemaakt door Melanie Pardoel. Op aanvraag te bekijken en voorjaar 2019 te zien in het museum in Den Bosch.

 

Er zijn nog een aantal scholen en kunstenaars gepland in het najaar van 2018 en in januari 2019. Daarna wordt het project afgesloten met een presentatie in het Design Museum. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.

Vragen? Mail naar erica@artemis.nl

 

Koppeling gekopieerd