PRIEMGEVAL 11+

Priemgeval viert 16-jarig jubileum

Van en met: Joris Smit, Sophie van Winden, Jeroen De Man, Eline ten Camp, Fabian Jansen, Roel Swanenberg, An Hackselmans en Wanda Eyckerman.

In 2005 maakten acht studenten aan de Toneelacademie Maastricht hun afstudeervoorstelling bij Theater Artemis. Met ‘groei’ als thema namen ze de leeftijd van elf als uitgangspunt. Ze putten inspiratie uit eigen jeugdfoto’s, improviseerden vanuit het werk van fotografe Rineke Dijkstra en observeerden elfjarigen in het zwembad. Zo ontstond de bejubelde familievoorstelling Priemgeval.

“Het stuk heeft vuurpijlen van emotie die omhoogschieten en soms even gierend weer ter aarde storten. Het schuurt, het vreet en het trekt. Genoeg om je hart aan open te halen.”
–  NRC Handelsblad
“De collage belicht overtuigend de ondeelbare eenzaamheid en de ongecontroleerde opwinding over alles wat nog komen gaat.”
–  De Volkskrant

De afstudeerklas sprak destijds de wens uit Priemgeval te blijven spelen ‘tot we tachtig zijn!’. Want hoe wonderlijk zou het zijn om een voorstelling die gaat over het verstrijken van de tijd
te laten meegroeien met de levens van zij die ‘m spelen. Die wens leeft nu nog steeds.

Meer nog, de acteurs maken in 2021 een officiële afspraak met elkaar: vanaf nu hernemen we Priemgeval om de vijf jaar. Om de lofzang op het kind zijn, het ouder worden, op vriendschap, leven èn sterven, met het publiek te blijven delen. Een publiek dat nieuwe generaties elfjarigen verwelkomt. Dit hele proces wordt door een filmmaker gedocumenteerd. Om zo op het einde van de rit het verhaal te kunnen brengen van een afstudeerklas die door een feestelijke theatervoorstelling verbonden blijft, tot de dood hen scheidt. Samen met een levenslange speelreeks kan er geen grotere ode aan de vriendschap en het theater zijn.

Speelde in 2021 in Theater Bellevue (Amsterdam), Stadsschouwburg de Harmonie (Leeuwarden), Het Nationale Theater (Den Haag) en Theater Rotterdam

Theater Artemis -
VAN/MET

Wanda Eyckerman
An Hackselmans
Fabian Jansen
Jeroen De Man
Joris Smit
Roel Swanenberg
Eline ten Camp
Sophie van Winden/Myrthe Burger

BEGELEIDING

Floor Huygen

EINDREGIE

Arie de Mol

Een productie van

Theater Artemis

In coproductie met

Het Nationale  Theater