Zakelijk

In het voorjaar van 2013 werd Jetse Batelaan de nieuwe artistiek leider van Theater Artemis. Hij nam het roer over van Floor Huygen die toen al enige tijd ziek was en niet kon terugkeren. Onverwacht moest er in korte tijd een nieuwe invulling gegeven worden aan het activiteitenplan 2013-2016. Om het nieuwe Artemis zo snel mogelijk een duidelijk gezicht te geven, werd besloten om direct vol in te zetten op de specifieke signatuur van de regisseur Jetse Batelaan. Al doende ontstonden de contouren van een nieuw gezelschap. Geen grote verhalen meer uit de wereldliteratuur, maar in plaats daarvan absurde constructies waarin de samenwerking met het publiek veel ruimte kreeg.   Ook het spelen van schoolvoorstellingen in de theaters kreeg ruime aandacht, omdat Jetse Batelaan hier een grote liefde voor heeft. Het schoolpubliek is bij uitstek in staat de rol te pakken die hij van zijn publiek verlangt. Bij een schoolvoorstelling beperkt het publiek zich niet tot die specifieke selectie van de bevolking die in staat en gemotiveerd is om theaterkaartjes te kopen. Iedereen die naar school gaat, zit mogelijk ook bij ons in de zaal. Er is geen plaats voor deftigheid. Deze kinderen kijken zonder vooroordeel naar dat wat ze te zien krijgen.   Theater Artemis richt zich zo weer expliciet op kinderen en voert het label van jeugdtheatergezelschap met trots. Niet langer profileren wij ons onder de noemer ‘theater voor vele leeftijden’. Toch neemt theater Artemis in het theaterlandschap nog steeds een opvallende positie in binnen het volwassenen- en het jeugdtheater. In een stad als Amsterdam spelen we dezelfde voorstelling zowel in De Krakeling als in Theater Frascati. Internationaal presenteren we voorstellingen op jeugdtheaterfestivals en werken daarnaast samen met het Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt. We coproduceren met jeugdtheatergezelschappen maar ook met gezelschappen die zich niet of nauwelijks op kinderen of jongeren richten. Wij worden bezocht en gevolgd door scholieren en families en tevens door een grote groep volwassen theaterliefhebbers.   We kijken terug op een succesvolle periode. Meteen na het eerste jaar konden we het hele seizoen hernemen tijdens het Nederlands Theaterfestival. Jaarlijks dingden producties mee naar een Gouden Krekel en regelmatig ook naar de VSCD mimeprijs. Als je maar hard genoeg rent, weet niemand meer waar je bent sleepte de Mimeprijs in 2016 in de wacht. In Londen is De man die alles weet mee genomineerd voor een Offie, Best Production for Young People aged 0 -7 from the Off West End Awards. In 2015 won Jetse Batelaan voor de Theaterprijs van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant.  

Koppeling gekopieerd

Steun Artemis

Artemis wordt meerjarig ondersteund door het Ministerie van OCW, Provincie Noord-Brabant en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Die steun is voor het gezelschap heel belangrijk: het vormt de basis voor de bijdrage die we aan de samenleving willen en kunnen leveren. Artemis streeft voortdurend naar artistiek succes als basis voor een solide zakelijke bedrijfsvoering. Om op hoog niveau te kunnen werken en om zoveel mogelijk van onze plannen en ambities te kunnen realiseren zijn echter meer financiële middelen nodig. Daarom vragen we bedrijven en particulieren ons werk te ondersteunen.   Wilt u Artemis helpen de artistieke en maatschappelijke ambities te realiseren? Dat kan. Neem dan contact op met Patrick van der Weijde, zakelijk leider, om de verschillende mogelijkheden hiervoor te bespreken. Artemis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom is een gift aan Artemis mogelijk fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over ANBI en de Geefwet op daargeefjeom.nl en bij de Belastingdienst.

Stichting Theater Artemis RSIN / Fiscaal nummer: 9942117 IBAN: NL78ABNA0495732788 Kamer van Koophandel: 4108 4029 BTW nummer: NL009942117.B.01

Koppeling gekopieerd

PARTNERS

Koppeling gekopieerd

  • Kleefkracht

  • INC

Koppeling gekopieerd

Bestuur en Raad van Toezicht

Theater Artemis kent een Raad van Toezicht en onderschrijft de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur.   Bestuur: Patrick van der Weijde, zakelijk leider Jetse Batelaan, artistiek leider   Raad van Toezicht: Loek Sijbers, voorzitter Serkan Cengiz, profiel: financieel Ellen Schuit, profiel: HRM – juridisch Joop Mols, profiel: educatie Mark Timmer, profiel: artistiek-inhoudelijk

Koppeling gekopieerd

DOWNLOADS

Koppeling gekopieerd

Beloningsbeleid

Stichting Theater Artemis is een rechtspersoon die jaarlijks een totale subsidie ontvangt die meer dan 50% bedraagt van de totale inkomsten. Daarmee valt de stichting onder de regels voor de (semi)publieke sector zoals die zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die in de (semi)publieke sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Artemis is voor het beloningsbeleid van haar medewerkers gehouden aan de cao Nederlands Theater en Dans. Alle werknemers met uitzondering van het bestuur ontvangen een salaris en vergoedingen conform de afspraken zoals deze gemaakt zijn binnen deze cao. De salariëring van het bestuur voldoet aan de WNT en volgt een interne richtlijn. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Koppeling gekopieerd

AVG

Theater Artemis werkt aan een nieuw privacybeleid waarin persoonlijke gegevens volgens de Europese Privacyverordening AVG worden verwerkt.