Bestuur en Raad van Toezicht

Theater Artemis kent een Raad van Toezicht en onderschrijft de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur.

Bestuur
Jetse Batelaan (artistiek leider)
Patrick van der Weijde (zakelijk leider)

Raad van Toezicht
Loek Sijbers (voorzitter)
Serkan Cengiz (penningsmeester), profiel financieel
Ellen Schuit, profiel HRM/juridisch
Joop Mols, profiel educatie
Mark Timmer, profiel artistiek inhoudelijk

DOWNLOADS

Beloningsbeleid

Stichting Theater Artemis is een rechtspersoon die jaarlijks een totale subsidie ontvangt die meer dan 50% bedraagt van de totale inkomsten. Daarmee valt de stichting onder de WNT. Het beloningsbeleid dat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, bepaalt de salarissen van het met de dagelijkse leiding belast bestuur alsmede de vergoedingen die leden van de Raad van Toezicht kunnen ontvangen. Theater Artemis is voor het beloningsbeleid van haar medewerkers gehouden aan de cao Nederlands Theater. Alle werknemers met uitzondering van het bestuur (als directie) ontvangen een salaris conform de afspraken gemaakt binnen deze cao. De salariëring van het bestuur volgt een interne richtlijn die in principe is gebaseerd op inschaling binnen de CAO Theater en Dans.

Het salaris en vergoedingen die het bestuur ontvangt staan vermeld in de jaarrekening en vallen binnen de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de WNT. Buiten het bestuur zijn er binnen de stichting geen topfunctionarissen werkzaam.

AVG

Theater Artemis voert een privacybeleid waarin persoonlijke gegevens volgens de Europese Privacy verordening AVG worden verwerkt.