Bestuur en Raad van Toezicht

Theater Artemis kent een raad van toezicht en onderschrijft de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur.

Bestuur
Jetse Batelaan (artistiek leider)
Patrick van der Weijde (zakelijk leider)

Raad van Toezicht
Marianne de Bie (voorzitter)
Serkan Cengiz (penningsmeester), profiel financieel
Diana Martens, profiel personeel en organisatie
Nicole van Son-van Emmerik, profiel educatie en onderwijs
Henriëtte Post, profiel strategie

 

DOWNLOADS

Beloningsbeleid

Stichting Theater Artemis is een rechtspersoon die jaarlijks een totale subsidie ontvangt die meer dan 50% bedraagt van de totale inkomsten. Daarmee valt de stichting onder de WNT. Het beloningsbeleid dat de raad van toezicht heeft vastgesteld, bepaalt de salarissen van het met de dagelijkse leiding belast bestuur alsmede de vergoedingen die leden van de raad van toezicht kunnen ontvangen. Theater Artemis is voor het beloningsbeleid van haar medewerkers gehouden aan de cao Nederlands Theater. Alle werknemers met uitzondering van het bestuur (als directie) ontvangen een salaris conform de afspraken gemaakt binnen deze cao. De salariëring van het bestuur volgt een interne richtlijn die in principe is gebaseerd op inschaling binnen de CAO Theater en Dans.

Het salaris en vergoedingen die het bestuur ontvangt staan vermeld in de jaarrekening en vallen binnen de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de WNT. Buiten het bestuur zijn er binnen de stichting geen topfunctionarissen werkzaam.

AVG

Theater Artemis voert een privacybeleid waarin persoonlijke gegevens volgens de Europese Privacy verordening AVG worden verwerkt.

SUBSIDIENTEN EN PARTNERS

Theater Artemis wordt structureel gesubsidieerd door het ministerie van OCW, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Theater Artemis is één van de vier huisgezelschappen van de Verkadefabriek in Den Bosch, Cultuurstad van het Zuiden

Theater Artemis is actief in verschillende samenwerkingsnetwerken, te weten:

PLAN

PLAN is een samenwerkingsverband van tien culturele partners in Noord-Brabant, waarbij geselecteerd jong podiumkunsttalent geholpen wordt om de eigen artistieke signatuur en werkwijze te ontwikkelen. PLAN bestaat uit: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, Verkadefabriek, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis.

Brabant Menu

Brabant Menu is een platform waarin vijf Brabantse jeugdgezelschappen, een kwalitatief en divers podiumkunsten-aanbod aanbieden aan Brabantse scholen. Brabant Menu werkt aan duurzame relaties met werkgroepen en marktplaatsen voor cultuureducatie. Brabant Menu bestaat uit: Schippers&VanGucht, philharmonie zuidnederland, Theater Artemis, de Stilte en House of Nouws.

BAM

Op landelijk niveau organiseren jeugdtheatergezelschappen BonteHond, MAAStd en Theater Artemis jaarlijks een BAM-dag waar ons gezamenlijk aanbod wordt gepresenteerd aan theaterprogrammeurs uit Nederland en België.