Onder de noemer Brabant menu hebben de 5 Brabantse gezelschappen voor jeugd, dansgezelschap de Stilte, House of Nouws, philharmonie zuidnederland, Schippers&VanGucht en Theater Artemis zich verenigd. Wij brengen graag zo veel mogelijk kinderen in aanraking met onze voorstellingen, met dans, theater en muziek.

Ieder gezelschap heeft zijn eigen manier, kleur, taal, kracht, maar samen werken we aan een kwalitatief goed podiumkunsten-aanbod voor Brabantse scholen.

WAT DOEN WE?
Met Brabant Menu bieden we (als een soort menukaart) scholen de mogelijkheid om een keuze te maken uit ons voorstellingenaanbod. Als Brabant Menu werken we aan duurzame relaties met werkgroepen en marktplaatsen voor cultuureducatie. In nauw contact met scholen, werkgroepen en/of intermediairs stellen we per gemeente een menu samen. Iedere gemeente heeft dus haar eigen menu, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de scholen.

De opzet is eenvoudig: gezelschappen, scholen en werkgroepen spreken samen de intentie uit om gedurende twee schooljaren intensief samen te werken. Er worden per schooljaar minimaal twee voorstellingen van de Brabantse gezelschappen geprogrammeerd (meer mag natuurlijk ook) voor twee duo-leerjaren. Ons aanbod is gevarieerd: theater, dans, muziek, of een combinatie hiervan, op school, op locatie of in het theater.

Bij al onze voorstellingen zorgen we voor aanvullend educatief materiaal. Hiermee nodigen we de kinderen en de leerkrachten uit om zich voor te bereiden op het voorstellingsbezoek en om er achteraf op te reflecteren.

DOWNLOAD HIERONDER HET AANBOD SEIZOEN 2023/2024  EN KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.BRABANTMENU.NL  

DOWNLOADS